Certyfikat WELL w biurze – co to takiego?

Certyfikat WELL, WELL w biurze – być może już spotkaliście się z takim określeniem. Nie oznacza ono wcale strefy SPA ani beauty, choć organizowanie w biurach przestrzeni do relaksu i rozrywki jest ostatnio w modzie. Z czym się zatem wiąże jego posiadanie?

 

Well, well, well, czyli co?

Certyfikat WELL (The Well Building Standard) opracowany przez IWBI (International WELL Building Institute) to obok BREEAM i LEED jeden z najbardziej pożądanych certyfikatów. O ile jednak dwa pierwsze dotyczą rozwiązań technologicznych w budynkach, WELL dotyczy wyłącznie ludzi. I nie ma na celu bynajmniej oceniania użytkowników ani właścicieli budynków. Podejmowanie działań, zmierzających do uzyskania tego certyfikatu ma za zadanie wykazać, że ten ostatni zapewnia najwyższy komfort pod wieloma względami, przy czym na pierwszym miejscu stawiane jest u zdrowie fizyczne i kondycja psychiczna użytkowników. Mogą się o niego starać nie tylko biurowce, ale także hotele, restauracje, apartamentowce, a nawet szkoły, galerie handlowe i szpitale. Certyfikacji można poddać budynki w kategoriach New and Existing Buildings, New and Existing Interiors oraz Core and Shell. Przyznawany jest w czterech poziomach (Certified, Silver, Gold, Platinum) na trzy lata. W międzyczasie obiekt przechodzi coroczny audyt, a po upływie trzech lat można się ubiegać o powtórną certyfikację.

WELL nie dla każdego

Aby uzyskać certyfikat WELL należy spełnić szereg bardzo restrykcyjnych warunków w siedmiu kategoriach: powietrze, woda, odżywianie, światło, zdrowie, komfort, samopoczucie. Każda z kategorii określa ponad 100 cech, których spełnienie wpływa na ostateczny poziom oceny. Aby uzyskać certyfikat, budynek musi spełnić warunki konieczne w każdej z tych kategorii i spełnić ok. 40 najważniejszych wymogów, bez których nie ma szans na otrzymanie certyfikatu. Im więcej budynek spełnia dodatkowych warunków, tym wyższą może otrzymać ocenę. Przy czym w zależności od przeznaczenia budynku brane są pod uwagę różne kryteria, niektóre jednak są jednakowe dla wszystkich obiektów.

Kategorie dla ciała

Wśród restrykcyjnych warunków, jakie brane są pod uwagę w procesie certyfikacji WELL na czoło wysuwa się jakość powietrza, którym oddychają użytkownicy budynku. Badane są jakość i wydajność wentylacji, sposób oczyszczania powietrza oraz biofilia. Ta ostatnia ma na celu nie tylko poprawę jakości powietrza poprzez zastosowanie roślin pochłaniających zanieczyszczenia. Otaczanie się naturalną, zieloną roślinnością ma zbawienny wpływ na psychikę – uspokaja wzrok i nerwy, zmniejsza stres i poprawia nastrój. Nie mniej ważny jest dostęp do światła – jego natężenie i barwa mają realny wpływ na wydajność pracy, zdolności do koncentracji, zmęczenie i poziom stresu, o czym świadczą liczne badania. Nic więc dziwnego, że WELL bierze pod uwagę także oświetlenie. Kolejne kryteria to jakość wody, sposoby jej oczyszczania i promocję wody pitnej w budynku oraz promocja zdrowego jedzenia – oferowanego w punkcie gastronomicznym lub rozwiązania w przestrzeniach wspólnych przeznaczonych do przygotowywania lub spożywania posiłków (np. grafiki z piramidą żywienia, tabele w wartościami odżywczymi itp.).

Kategorie dla ducha

Punktowane są wszelkie rozwiązania, które pomagają pracownikom dbać o kondycję fizyczną (takie jak np. dostęp do strefy fitness czy wewnętrznych i zewnętrznych siłowni), wsparcie dla pracowników dojeżdżających do pracy rowerem czy rozwiązania zaliczane do „active design”, które zachęcają lub wręcz zmuszają pracownika do odrobiny wysiłku i ruchu podczas wykonywania prostych czynności (wchodzenia po schodach zamiast jazdy windą, zrobienia kilku kroków po odbiór wydruku z drukarki). WELL nagradza też właścicieli budynków za rozwiązania, które sprzyjają komfortowi pracy, m.in. ułatwienia dla niepełnosprawnych, obniżenie poziomu hałasu wewnątrz biur czy utrzymywanie odpowiedniej temperatury o każdej porze roku, organizacje miejsca do odpoczynku (np. wspólne lobby, ławki na zewnątrz), ułatwień dla rodziców w postaci żłobka w biurowcu czy apartamentowcu i wiele innych. Punktuje budowanie świadomości dotyczącej zdrowia, szczególnie psychicznego, co przekłada się na możliwości pracowników pozostania w dobrej kondycji umysłowej, pomimo przebywania przez kilka godzin w zamkniętych pomieszczeniach.

Po co komu WELL?

Firmy często prześcigają się w rozwiązaniach, które mają poprawić samopoczucie pracowników i ich entuzjazm do pracy. Świadomość korelacji między spożywanym jedzeniem a stanem zdrowia wzrasta z dnia na dzień i nie trzeba już nikogo przekonywać, że właściwe odżywianie oraz nawadnianie ma wpływ na jego stan, zdolności koncentracji i efektywność pracowników. Czyste powietrze to zdecydowanie zdrowszy pracownik, bardziej odporny na choroby układu oddechowego i układu krążenia, rzadziej cierpiący na bóle głowy, rzadziej biorący dzień wolny w pracy. Wiadomo nie od dziś, że pracownik, który dobrze czuje się w miejscu pracy może więcej – z większym entuzjazmem podejmuje służbowe wyzwania, pracuje szybciej i efektywniej, jest w konsekwencji bardziej produktywny, co bezpośrednio przekłada się na sukces firmy. Wymogi stawiane przez certyfikat WELL z pewnością są właściwymi rozwiązaniami, które mogą w dużym stopniu pomóc uzyskać ten efekt.