CSR

Wierzymy, że przyszłość zaczyna się dziś, a cały jej potencjał jest w rękach dzieci.
Wspieramy Marcela w ramach AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, która jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci ze szkół podstawowych. Uczy dzieci jak radzić sobie z problemami i poszerza ich horyzonty.
#KidsFirst – then better future!

Pomagaj z nami: https://lnkd.in/e668ZPN

Nasze wybory wpływają na nas, naszą pracę, dalsze i bliższe otoczenie. Jesteśmy przekonani o tym, że najmniejsze nawet inicjatywy mają przełożenie na lepszą jakość zarówno naszego życia, ale i środowiska.

Staramy się działać w taki sposób, by sprzyjać rozwojowi siebie oraz innych, także przez działania proekologiczne. Ograniczamy zużycie wody, papieru czy plastikowych opakowań. Spędzamy aktywnie czas – czerpiąc energię z kontaktu z naturą.

Bycie pro-eko to dla nas również angażowanie się w inicjatywy, z którymi czujemy, że jest nam po drodze. Po drodze i na drodze, blisko jest nam z Nextbike Polska S.A., realizującym projekty z zakresu zrównoważonego transportu. Zmiany cywilizacyjne, takie jak zwiększone natężenie ruchu samochodowego czy zanieczyszczenie powietrza sprawia, że rozwiązania proponowane przez Nextbike wykorzystujące stacje dokujące, rowery bezstacyjne oraz wspomagane napędem elektrycznym, stają się genialną alternatywną do tradycyjnych form transportu osobowego czy miejskiego.

Jesteśmy na tak! Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.nextbike.pl