Ekologiczne biurowce – co to takiego?

Działania proekologiczne stały się w dzisiejszych czasach nie tyle modne, co konieczne. Wobec zagrożeń klimatycznych, jakie czyhają na naszą planetę, niezbędne jest dbanie o środowisko na każdym kroku. Również w biurze. I nie dotyczy to wyłącznie oszczędności papieru i segregacji odpadów.

Biuro, a w zasadzie biurowiec, może być ekologiczny już sam w sobie. Jak to możliwe? Poprzez zastosowanie różnorodnych rozwiązań nie tylko wewnątrz budynku i sprzyjających ekologicznej eksploatacji, ale także poprzez użycie odpowiednich materiałów do jego budowy oraz rozplanowaniu przestrzeni i udogodnień, wpływających na użytkowanie powierzchni i zdrowie pracowników. Polska, pod względem ilości ekologicznych biurowców, na tle innych europejskich miast wypada bardzo dobrze.

Czym mierzyć ekologię

Miarą są dwa certyfikaty BREEAM i LEED. Pierwszy to certyfikat stworzony w 1990 roku w Wielkiej Brytanii, drugi – w 1994 r. w USA. W Polsce, jak i w całej Europie, popularniejszy jest certyfikat brytyjski, co nie zmienia faktu, że wiele polskich budynków może pochwalić się certyfikatem LEED, popularniejszym w pozostałych częściach świata. Oba mają zastosowanie zarówno w przypadku nowopowstających obiektów, jak i tych już istniejących, których nie budowano z myślą o certyfikatach. W przypadku tych drugich jednak certyfikaty trzeba odnawiać (BREEAM potwierdzać co roku, a co trzy lata wykonywać pełen audyt, LEED – potwierdzać co trzy lata, a audyt wykonywać co pięć). Warunki, które należy spełnić by uzyskać certyfikat są bardzo surowe. Ocenie podlegają m.in. lokalizacja, proces projektowy, sposób zarządzania budową, systemy i charakterystyka obiektu. Najważniejsze są jednak bezkompromisowe wymagania, dotyczące efektywności energetycznej i komfortu użytkowania budynku. Nie bez znaczenia są też takie pro-ekologiczne rozwiązania jak np. wykorzystanie materiałów regionalnych oraz pochodzących z recyklingu, wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych instalacji itp. W przypadku BREEAM budynek oceniany jest aż w dziesięciu kategoriach (zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje), a w każdej z nich określona jest liczba punktów, którą trzeba uzyskać, by móc się starać o certyfikat. Ten przyznawany jest na różnych poziomach – najniższy to Pass, kolejny Good, Very Good, powyżej 70 proc. to Excellent, a najwyżej plasuje się Outstanding. By go uzyskać trzeba zdobyć ponad 85 proc. punktów i jak dotąd udało się to zaledwie dwóm budynkom w Polsce. W przypadku LEED najniższym poziomem jest Certified, kolejno Silver, Gold, a najwyższym Platinum. Kategorii oceny jest tutaj siedem.

BREEAM i LEED praktyce

Po budynkach, które szczycą się ekologicznymi rozwiązaniami, szczególnie tymi potwierdzonymi certyfikatami, możemy spodziewać się przede wszystkim rozwiązań technologicznych, które zmniejszają energochłonność budynku, jak np. maksymalne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego i ich przekształcanie w prąd, ogrzewanie, ciepłą wodę, zastosowania chłodnego powietrza z zewnątrz do chłodzenia budynku wewnątrz, pozyskiwania i wykorzystywania deszczówki oraz wody szarej z pryszniców i toalet, np. do nawadniania zieleni, zastosowanie szkła o optymalnych parametrach przepuszczalności energii słonecznej oraz wykorzystania do budowy materiałów produkowanych w regionie, co ogranicza transport, a tym samym emisję dwutlenku węgla. W niektórych biurowcach stosuje się także zegary astronomiczne, które dostosowują włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego do wschodu i zachodu słońca. W codziennym użytkowaniu z kolei zwracają uwagę takie elementy jak użycie w łazienkach kranów z czujnikami ruchu i dwufazowych spłuczek toaletowych, energooszczędne źródła światła z czujnikami ruchu, a nawet sztuczna inteligencja, która steruje ogrzewaniem i oświetleniem w zależności od natężenia ruchu w danej części budynku. Ponadto brane są pod uwagę czynniki, które zwiększają komfort pracy, czyli np. odpowiednie doświetlenie niemrugającym światłem o wysokiej częstotliwości, które nie męczy oczu i dostęp światła dziennego do wszystkich pomieszczeń w budynku, zachowanie odpowiedniego współczynnika świeżego powietrza, szybkie windy, które mają podczas hamowania odzyskują energię elektryczną i sufity akustyczne, które służą wyciszeniu pomieszczeń biurowych, dzięki czemu znacznie poprawiają komfort pracy (ponad 70% zużytego do ich produkcji materiału pochodzi z recyklingu np. odpadów szklanych pochodzących z gospodarstw domowych). Sufity te mają wysoki współczynnik odbicia światła, przez co pomagają w zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej oraz mogą dodatkowo posiadać specjalną higieniczną powłokę aktywnie zwalczającą drobnoustroje chorobotwórcze. Wszystkie budynki, które ubiegają się o certyfikat BREEAM lub LEED muszą posiadać miejsca parkingowe dla rowerów. Coraz częściej też wyposażone są w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Odnośnie zdrowia i samopoczucia pracowników, coraz bardziej popularny obecnie staje się inny certyfikat – WELL (szerzej napiszemy o nim wkrótce). Ma on pokazywać na ile dane miejsce pracy jest przyjazne pracownikom i służy poprawie zdrowia. Jest bardzo wymagającym certyfikatem, a ocenie podlega tu siedem kryteriów: powietrze, woda, oświetlenie i dostęp do światła naturalnego, zagwarantowanie pracownikom dostępu do zdrowej żywności i usług fitness, wpływ otoczenia na pracę umysłu i komfort użytkownika, przy czym najważniejszym elementem są rośliny we wnętrzach. Na całym świecie niewiele ponad półtora tysiąca budynków może pochwalić się uzyskaniem tego certyfikatu, przy czym dwa z nich znajdują się w Warszawie (Spark i Varso).

Troska o środowisko to już standard

Ekologiczne rozwiązania w biurowcach nie tylko sprzyjają ochronie środowiska i dają nadzieję na lepsze jutro, ale pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji, co ma niebagatelne znaczenie dla najemców. Dziś już żaden deweloper nie pozwala sobie na budowę bez proekologicznych standardów – ma to znaczenie nie tylko marketingowe, ale przede wszystkim wpływa na konkurencyjność biurowca na rynku. Za ekologią w budownictwie idą także inne rozwiązania, mające na uwadze poprawę środowiska naturalnego, takie jak np. pasieki na dachach lub terenach zielonych przy budynkach, ogrody, zieleńce pochłaniające smog itp. Najemcy zwracają uwagę nie tylko na dogodną lokalizację i układ pomieszczeń, ale także na rozwiązania poprawiające komfort pracy, zmniejszające koszty eksploatacji, ale także coraz bardziej świadomie prowadzą odpowiedzialne społecznie biznesy, a ten trend doskonale wpisuje się ekologia.