KONTAKT

NIERUCHOMOŚCI

BIURO GŁÓWNE

Warszawa
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
tel. +48 572 702 750
e-mail. office@corees.pl

BIURA REGIONALNE

Kraków
ul. Puszkarska 7m, Bud. H
30-644 Kraków
tel.+48 786 690 082
e-mail: office@corees.pl

Wrocław
ul. Grabarska 1
50-079 Wroclaw
tel. +48 512 088 744
e-mail: office@corees.pl

Polityka Prywatności / Polityka Cookies

Corees Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie (14-500) przy ul. Elbląska 12 lok. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000802559, posiadającą numer REGON 384300204, posiadającą numer NIP: 5821630785, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł