Polska przestrzenią dla biznesu

Polska jest miejscem szerokich perspektyw dla inwestorów. Z opóźnionego gospodarczo, pozostającego daleko w tyle za zachodnimi sąsiadami, kraju, w krótkim czasie zmieniła się w prężnie rozwijające się państwo, o silnej pozycji na arenie międzynarodowej. Możliwość wykorzystania środków z funduszy europejskich przyczyniła się do jej szybkiego rozwoju,  rozkwitu miast, poprawy infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Otwarcie granic i swobodny przepływ ludności spowodowały znaczne poszerzenie horyzontów dla młodych ludzi, żądnych zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Dodatkowo, polska gościnność i otwartość oraz piękno polskiego krajobrazu od Bałtyku aż do Tatr powodują, że to właśnie Polskę powinniście wybrać na lokację swojego biznesu.

Kompetentni specjaliści i dynamiczna gospodarka

Polskę zamieszkuje 37,8 mln osób, z czego 60 proc. żyje w miastach. Stopa bezrobocia w całym kraju regularnie spada i obecnie wynosi zaledwie 5,6 proc. To najniższy wynik od 1990 roku. Wykształcenie i kwalifikacje Polaków są coraz lepsze, przez co dzisiejszy rynek pracy w Polsce można nazwać rynkiem pracownika. Prawie połowa Polaków w wieku 30-34 lat ma wyksztalcenie wyższe. Każdego roku polskie uczelnie opuszcza ok 400 tys. absolwentów, z których największą część stanowią studenci kierunków związanych z biznesem, administracją, prawem, techniką i przemysłem. Młode pokolenie Polaków jest dziś nie tylko lepiej wykształcone od swoich rodziców, świetnie zna przynajmniej jeden język obcy, ale przede wszystkim jest ambitne oraz nastawione na rozwój i sukces.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, Polska gospodarka w drugim kwartale 2019 roku wzrosła o 4,5 procent w porównaniu do 2018 roku i jest to jeden z najlepszych rezultatów w Europie. Popyt krajowy odnotował w ciągu ostatniego roku wzrost o 4,8 proc., konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc., a inwestycje w II kwartale 2019 roku wzrosły o 9,0 proc. rdr. Dynamika możliwa jest też dzięki zagranicznym firmom, przenoszącym swoją działalność do Polski. Od kilkunastu lat polska gospodarka pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. To, co także przemawia na korzyść Polski to jej – dużo większy niż innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej – chłonny rynek wewnętrzny. To sprawia, że przez zagranicznych inwestorów jest postrzegana także jako docelowy rynek sprzedażowy. Polska przez inwestorów i audytorów jest także doceniana za stabilność ekonomiczną.

Nowoczesne rozwiązania dla biznesu

Polska jest niekwestionowanym numerem jeden w Europie Środkowo–Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Znajduje się też w czołówce krajów regionu pod względem innowacyjności. Jej mocnym punktem jest otwartość w podejściu do innowacji oraz dynamiczny wzrost rodzimych start-upów. Coraz więcej start-upów i mikroprzedsiębiorstw z kolei korzysta z pracy w przestrzeniach coworkingowych, które początkowo skierowane były przede wszystkim do freelancerów. Pomysł tymczasem zyskuje na popularności także wśród przedsiębiorców i małych zespołów firm, które nie mają środków lub też nie czują potrzeby posiadania stałego biura. Jest to dla nich doskonałe rozwiązanie na ograniczenie kosztów, które w przeciwnym razie wiązałyby się z wysokimi czynszami i długoterminowymi umowami najmu. Czasem przedsiębiorcy potrzebują biura na kilka miesięcy lub tylko raz w miesiącu i takie rozwiązanie oferuje im co-working. Dodatkowo praca w coworkingu daje możliwość kontaktu z innymi ludźmi z różnych branż, co często przekłada się na stworzenie szerokiej, kompleksowej sieci networkingowej i wymianę usług. Sieci co-workingowe w Polsce odnotowują dynamiczny rozwój. Przez pierwsze pięć lat od otwarcia pierwszej takiej przestrzeni w kraju ich liczba wzrosła zaledwie o 50 biur, w ostatnich latach rynek w Polsce rósł o ok. 30-40 proc. rocznie, a tylko w ciągu ostatniego roku urósł o 100 proc. w porównaniu do poprzedniego Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 300 przestrzeni co-workingowych (z czego ponad ¾ w Warszawie), obejmując 220 tys. m2 powierzchni. W samej stolicy do końca września 2018 r. wynajęto 91 tys. m2 z przeznaczeniem na sieć coworkingową. Planowane są otwarcia kolejnych przestrzeni co-workingowych we wszystkich większych rynkach w kraju. Wg prognoz ich liczba w Polsce będzie rosnąć o co najmniej 20 proc. rocznie, co wiąże się ze stałym popytem na powierzchnię biurową.

Dobry klimat dla inwestorów

W Polsce działa łącznie 14 specjalnych stref ekonomicznych. To wyodrębnione strefy – zazwyczaj w granicach określonego miasta – które dają przedsiębiorcom możliwość prowadzenia biznesów na preferencyjnych warunkach, np. korzystania ze zwolnień podatkowych. Inwestorzy mogą otrzymać granty rządowe, ulgi na działalność B+R, jak również brać udział w dostępnych w całej UE programach w ramach Horyzontu 2020. Polskie miasta proponują szereg własnych udogodnień i zachęt dla inwestorów, którzy chcą lokować w nich swoje biznesy. Ponadto, w porównaniu z innymi europejskimi rynkami, Polska jest konkurencyjna pod względem kosztów pracy i dostępności pracowników.

Starania te znajdują swoje przełożenie w rankingach i nagrodach, przyznawanych poszczególnym polskim miastom za ich atrakcyjność dla inwestorów oraz w wynikach przeróżnych badań prowadzonych przez firmy audytorskie, wg których klimat inwestycyjny w Polsce jest oceniany przez zagranicznych inwestorów wysoko powyżej średniej. Dodatkowo, dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości – tysiące nowych metrów kwadratowych wysokiej klasy powierzchni biurowych rocznie, coraz to nowsze, bardziej komfortowe powierzchnie magazynowe, sieci hoteli i obiektów kongresowych, umożliwiających organizację wydarzeń oraz nowoczesne obiekty mixed-use – to wszystko powoduje, że w Polsce chce się prowadzić swój biznes.