Vad vi gör

FASTIGHET

REPRESENTERA HYRESGÄSTEN

Vi är måna om att arbeta synergiskt gentemot kunden och kundens behov med hänsynstagande till stadsutrymmet och den interna organisationskulturen. Vi analyserar organisationens interna kopplingar och behov så att projektet ”kontor” blir till ”kontor för människor”.

Ett kontorsutrymme är ju inte bara ett attraktivt läge och en funktionell inredning. Det är en plats där människor spenderar merparten av sin tid.

Vårt mål är att hjälpa vid val och användning och människovänliga utrymmen. Så att människor kan ha ett framgångsrikt yrkesliv och samtidigt med stolthet rekommendera sitt kontor som en drömarbetsplats.

REPRESENTERA HYRESVÄRDEN
Vi hjälper fastighetsägare att förverkliga sina mål och få in största möjliga intäkter från sin fastighetsinvestering.

Vår rika erfarenhet och kunskaper gör att vi kan föreslå de bästa utvecklingsstrategierna. Vi vet hur man inleder och driver långsiktigt samarbete med hyresgäster för att få största möjliga avkastning på sin investering.

Vi sätter oss in i kundernas behov och de projekt vi genomför, bygger på bra relationer, transparens och säkerhet i fastighetstransaktioner.

Reprezentacja najemcy

Renegocjacja umowy najmu

Relokacja

Konsolidacja

Podnajem

Reprezentacja Wynajmującego

Opracowywanie strategii najmu

Komercjalizacja

Re-komercjalizacja

MAGAZYNY

Powierzchnia magazynowa, produkcyjna czy biurowa to nie tylko lokalizacja i wyposażenie. To przestrzenie, w których człowiek, z racji wykonywanego zawodu spędza większość swojego czasu.
Za cel stawiamy sobie pomoc w wyborze przestrzeni optymalnej z punktu widzenia biznesu, ale też przyjaznej ludziom. Wszystko po to, aby mogli z niej nie tylko w pełni korzystać, realizować się zawodowo, ale także polecać swojego pracodawcę, jako tego, który dba o zapewnienie wspierającego miejsca pracy.

Reprezentacja najemcy

Renegocjacja umowy najmu

Relokacja

Konsolidacja

Podnajem

Reprezentacja wynajmującego

Opracowywanie strategii najmu

Komercjalizacja

Re-komercjalizacja

VÄRDERINGAR

Vi utför värderingar av: kontors-, butiks-, industri- och hotellfastigheter, lägenhetsprojekt, tomter för nybyggnation samt specialfastigheter.

Vi utför fastighetsvärderingar för bankfinansiering, köp/försäljning, redovisningsändamål eller andra ändamål enligt kundens särskilda önskemål.

Vi gör dessutom värdering av servitut, värdering av byggnader och utrustning enligt kostnadsmetoden samt värdering av andra komplicerade fastigheter.

Vi erbjuder också rådgivning avseende optimalt utnyttjande av fastigheten, maximering av fastighetsvärdet samt kontroll av fastighetens juridiska status eller tekniska skick.

Vi kan ta oss an värdering av enskilda fastigheter samt hela portföljer av fastigheter. Vi kan ta fram värderingar på polska eller engelska i enlighet med polska och internationella värderingsnormer.

Due Diligence

Przeprowadzamy dogłębną analizę Due diligence dla inwestorów w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa.

OZE

Proponujemy pośrednictwo w zakresie gruntów przeznaczonych pod :
- farmy słoneczne,
- instalacje PV,
- magazynów energii,

Pośredniczymy w procesie doboru optymalnych rozwiązań i doboru profesjonalnych Partnerów do realizacji instalacji OZE bądź możliwej opcji dzierżawy. Wraz z naszymi Partnerami aktywnie wdrażamy najwyższej jakości rozwiązania wynikające z aktualnych trenów i wymagań będących konsekwencją prowadzanej polityki energetycznej w tym założeń Europejskiego Zielonego Ładu.